18 มิถุนายน 2024

ไทยนิวส์พลัส , ThaiNewsPlus , ThaiNewsPlus.com

ไทยนิวส์พลัส , ThaiNewsPlus , ThaiNewsPlus.com

‘อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์’ ขยายโชว์ระดับเอเชีย ส่ง Vitafoods Asia  รับเทรนด์สินค้าสุขภาพ  หนุนผู้ประกอบการชิงส่วนแบ่งตลาดเสริมอาหาร  70,000 ล้านบาท

1 min read

‘อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย’ เปิดตัวเทรดโชว์ใหม่ล่าสุดในเมืองไทย Vitafoods Asia งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระดับเอเชีย ที่ครอบคลุมทุกมิติของการผลิตสินค้าเสริมอาหาร ซึ่งปัจจุบันมูลค่าตลาดในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 70,000 ล้านบาท เติมเต็มพอร์ตโฟลิโอการจัดงานด้านสุขภาพอย่างครบถ้วน ด้วยความเชื่อมั่นต่อศักยภาพประเทศไทยที่จะก้าวสู่ศูนย์กลางด้านสินค้าสุขภาพอย่างครบวงจร ตอบรับสถานการณ์ธุรกิจไมซ์ที่กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังมาตรการผ่อนปรนและเปิดประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ

จากรายงานของ EuroMonitor ที่คาดการณ์ไว้ว่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินของประเทศไทย จะมีมูลค่าสูงถึง 74,247 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2564 ผ่านมา และมีเทรนด์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโนบายด้านเศรษกิจของประเทศไทย ที่มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจนวัตกรรมและมุ่งเน้นการผลิตสินค้าคุณภาพสูง (High Value Added Products: HVA) ที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มากกว่าการผลิตในรูปแบบเดิมที่เน้นปริมาณ ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อเติมเต็มช่องว่างของโอกาส ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและสุขภาพของผู้คนในโลกยุคปัจจุบัน

นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “พอร์ตโฟลิโอการจัดงานด้านสุขภาพของอินฟอร์มาในเมืองไทยขณะนี้ ประกอบด้วยงานด้านสินค้าความงาม ASEAN Beauty งานด้านผลิตภัณฑ์อาหาร Food Ingredients Asia งานด้านผลิตภัณฑ์ยา CPHI Asia ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นงานระดับภูมิภาคทั้งสิ้น ซึ่งจากการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในปี 2022 นี้เราจึงริเริ่มการจัดงาน Vitafoods Asia ขึ้น ซึ่งจะเข้ามาช่วยเติมเต็มให้การจัดงานด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งประเทศไทยถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีการแข่งขันภายในประเทศค่อนข้างสูง และเราประเมินว่าในอนาคตอันใกล้นี้ การผลิตเพื่อมุ่งเน้นการส่งออกจะกลายเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยให้ความสำคัญ การได้เห็นถึงเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการผลิตที่กว้างขวางมากกว่าสิ่งที่อยู่ในประเทศจะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการออกแสวงหา เพื่อเป็นแต้มต่อในการแข่งขันในระดับภูมิภาคหรือในระดับโลกต่อไป”

Vitafoods ถือเป็นแบรนด์ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการจัดงานและการสร้างแพลตฟอร์ม ที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการและหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการค้าและการแลกเปลี่ยน จนทำให้อุตสาหกรรมเกิดการขยายตัวมาแล้วในหลายประเทศและภูมิภาค โดยที่ผ่านมามี Vitafoods ได้รับการตอบรับที่ดีมาอย่างต่อเนื่องทั้ง Vitafoods Europe, Vitafoods Insight, Vitafoods Insights, Vitafoods Insights Europe Virtual Expo และ Vitafoods Insights Asia Virtual Expo มาจนถึง Vitafoods Asia ที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งในรูปแบบการจัดงานออนกราวนด์ที่ประเทศไทย

“กลยุทธ์สำหรับงาน Vitafoods Asia ครั้งแรก จะเป็นการจัดร่วมกับงาน Fi Asia หรือ Food Ingredients Asia เพราะถือเป็นงานที่มีจุดเชื่อมโยงกันในหลายเรื่อง โดยเฉพาะในแง่วัตถุดิบการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ที่ในระยะหลังมีการนำส่วนผสมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาต่อยอดเป็น Functional Drinks หรือ Functional Foods มากขึ้น ซึ่งส่วนผสมเหล่านี้ต่างก็เป็นส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตสินค้าเสริมอาหารได้ หรือในแง่ของการนำเสนอนวัตกรรมส่วนผสมใหม่ ๆ นั้น มีนวัตกรรมส่วนผสมมากมายที่สามารถนำไปผลิตในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภค และความมุ่งหวังในการบริโภคของตัวผู้บริโภคเอง”

งาน Vitafoods Asia 2022 เป็นเวทีกิจกรรมชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมโภชนเภสัช (nutraceutical) อาหาร และเครื่องดื่มฟังก์ชัน (functional food and beverages) และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (dietary supplement) ในเอเชีย ประกอบด้วยผู้ผลิต จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเสริมอาหารอย่างครอบคลุมรวมถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

โดยงานจะจัดขึ้นทั้งในรูปแบบอีเว้นท์ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565 และอีเว้นท์ออฟไลน์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นโอกาสในการต่อยอดที่มากกว่า ทำให้ผู้เข้าร่วมงานและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สามารถทำความรู้จักพูดคุยกันผ่านทางช่องทางออนไลน์ก่อนวันงานอีเว้นท์ออฟไลน์ได้ เช่น การจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ หรือวางแผนที่นัดพบปะกันในกรุงเทพฯ ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีล่วงหน้าและสามารถต่อยอดประสบการณ์การเข้าร่วมงานเมื่อพบกันจริงได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถใช้เวลาของตนในงานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดนับเป็นครั้งแรกที่งาน Vitafoods Asia จะจัดงานในสถานที่เดียวกับงาน Fi Asia 2022 ในกรุงเทพ ซึ่งคาดว่าจะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้มากกว่า 21,000 คน รวมถึงเหล่าผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมโภชนา

เภสัชและ อาหารและเครื่องดื่มจากทั่วโลกกว่า 600 ราย โดยมีเนื้อหาสาระ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานสนับสนุน ที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  Ingredients & Raw รวบรวมเทรนด์และนวัตกรรมวัตถุดิบด้านสุขภาพและโภชนาการ Finished Products พบปะกับผู้ซื้อ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก และซัพพลายเออร์ เพื่อต่อยอดโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์หรือสินค้า Contract Manufacturing & Private Label เริ่มต้นธุรกิจกับผู้รับจ้างผลิตที่มีมากมาย พร้อมหลากหลายด้วยความเชี่ยวชาญ และ Services & Equipment โซลูชั่นด้านการบริการ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เฉพาะทางในขั้นตอนการผลิต

พบกับ Vitafoods Asia 2022 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย เปิดโอกาสสู่โลกการค้าแห่งอนาคตที่ไร้พรมแดนและขีดจำกัด ในระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และในรูปแบบออนไลน์ระหว่าง 26 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565 ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.vitafoodsasia.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.