NEWS

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมธนารักษ์ ชวนเที่ยวชุมชนสู่พิพิธภัณฑ์ สัมผัสเสน่ห์บางลำพูยามค่ำคืนชุมชนสู่พิพิธภัณฑ์ ตอน Banglamphu @Night – เสน่ห์บางลำพูนยามค่ำคืน” สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( MAGNATE CEO ) ส่งเสริมการศึกษาในระบบนานาชาติ ปริญาญาตรี – ปริญญาเอก Awakening Bangkok 2020 เทศกาลแสงไฟประจำปีกรุงเทพฯ ชวนทุกคนก้าวข้ามปัจจุบันสู่สิ่งใหม่ที่ไกลกว่าเดิม ไทย- จีน ร่วมมือจัดงานกาล่าดินเนอร์มอบรางวัลให้แก่วิทยากรในงาน “CISW GALA DINNER & AWARDS CEREMONY 2020” “LEO” พร้อมเทรด mai 5 พ.ย. มั่นใจเหนือจอง

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมธนารักษ์ ชวนเที่ยวชุมชนสู่พิพิธภัณฑ์ สัมผัสเสน่ห์บางลำพูยามค่ำคืนชุมชนสู่พิพิธภัณฑ์ ตอน Banglamphu @Night – เสน่ห์บางลำพูนยามค่ำคืน”

สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( MAGNATE CEO ) ส่งเสริมการศึกษาในระบบนานาชาติ ปริญาญาตรี – ปริญญาเอก

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมธนารักษ์ ชวนเที่ยวชุมชนสู่พิพิธภัณฑ์ สัมผัสเสน่ห์บางลำพูยามค่ำคืนชุมชนสู่พิพิธภัณฑ์ ตอน Banglamphu @Night – เสน่ห์บางลำพูนยามค่ำคืน”

วันนี้ (16 ธันวาคม 2…

สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( MAGNATE CEO ) ส่งเสริมการศึกษาในระบบนานาชาติ ปริญาญาตรี – ปริญญาเอก

เมื่อวันที่14ธันวาคม…

You missed