18 มิถุนายน 2024

ไทยนิวส์พลัส , ThaiNewsPlus , ThaiNewsPlus.com

ไทยนิวส์พลัส , ThaiNewsPlus , ThaiNewsPlus.com

สถาบันการสร้างชาติ รุกสร้างเยาวชน ดี เก่ง กล้า จัด NBI-Youth Camp#14 สร้างเยาวชนบนหลักหมุดคิดที่ชอบธรรม ปั้น 1,050 เยาวชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ

1 min read

สถาบันการสร้างชาติ จัดค่ายสร้างเยาวชน NBI YOUTH รุ่น 14  ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ หวังปั้นเยาวชน  ดี เก่ง กล้า 1,050 คน ในพื้นที่ เชื่อช่วยบ่มเพาะเยาวชนมีค่านิยม ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายที่ถูกต้อง

ในท่ามกลางการพัฒนาประเทศ ข้อต่อสำคัญในการขับเคลื่อน คือ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้มีหลักคิดที่ถูกต้องบนอุดมการณ์ที่ชอบธรรม ซึ่งสิ่งนี้ได้ถูกละเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาโลกกำลังเติบโตท่ามกลางสังคมดิจิทัลในสังคมเศรษฐกิจใหม่ ประเทศไทยเช่นกัน มีการเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสารบนแพลทฟอร์มใหม่อย่างรวดเร็วตลอดเวลา  ผู้คนในสังคม และภาคธุรกิจกำลังปรับตัวรับมือให้ทันและล้ำหน้า เพื่อจะให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมเศรษฐกิจใหม่นี้ได้ ในขณะเดียวกันการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนซึ่งเป็นเฟืองสำคัญกลับไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เยาวชนไทยต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรง ปัญหายาเสพติด ขาดต้นแบบที่ดีในการพัฒนาตนเอง ขาดอัตลักษณ์และการเห็นคุณค่าตนเอง  เรียนอย่างขาดเป้าหมายทิศทาง  ปัญหาการขาดจิตสำนึกด้านจริยธรรม จนส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

ผู้แทน พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด, รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นผู้กล่าวต้อนรับ, ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ

สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute) โดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 15  เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดค่ายเยาวชนสร้างชาติ หรือ NBI-Youth Camp#14 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเพื่อพัฒนาและสร้างเยาวชน “ดี เก่ง กล้า” บ่มเพาะพลังในการสร้างชาติอย่างเป็นระบบ กิจกรรมในค่ายจะมุ่งเน้นการวางรากฐานแนวคิด ค่านิยม ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม       ซึ่งทางผู้จัดค่ายฯ ได้คัดเลือกเยาวชนที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และอาชีวะศึกษาระดับ ปวช.1-2 ที่มีผลการเรียนในระดับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ขึ้นไป และมีจิตอาสาที่อยากทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจำนวน 1,050 คน, ผู้ปกครองเยาวชน 100 คน, ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคุณครู 350 คน และพระภิกษุสงฆ์ 100 รูป เข้าร่วมกิจกรรม

ในค่ายฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ           กิจกรรมในค่ายฯ ได้จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2566 ณ  อาคาร Bangkok Thonburi Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยพิธีเปิดค่ายได้รับเกียรติจาก นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ปาฐกถาเรื่อง “ความจำเป็นของเยาวชนในการสร้างชาติ” นอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญร่วมในพิธีเปิดอีกหลายท่าน อาทิ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี,นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ผู้แทนนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา  ผู้แทนนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน, ว่าที่ร้อยตรี สรวิชญ์ รางเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติและประธานที่ปรึกษาค่ายฯ กล่าวว่า “การพัฒนาเยาวชน คือ การให้ความสำคัญกับอนาคตและความเป็นไปของชาติบ้านเมือง หากกลุ่มบุคคลได้รับการพัฒนาแนวความคิดอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ย่อมเป็นการเตรียมการที่ดีเยี่ยมในการที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม ส่งผลดีต่อของตนเอง, ครอบครัว, หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง, สังคม และประเทศชาติ ที่ผ่านมา นสช. รุ่นต่าง ๆ จากสถาบันการสร้างชาติได้จัดค่ายเยาวชนมาแล้ว 13 ค่าย ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ เยาวชนที่มาร่วมค่ายต่างก็ได้รับประสบการณ์ตรงในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และผมมั่นใจว่าเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมใน NBI-Youth Camp#14 จะได้รับการพัฒนาแนวคิดความรู้เหมือนรุ่นพี่ ๆ ที่ผ่านมา”

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.